Wachttijden

Bij uw aanmelding krijgt u van het secretariaat een prognose van de wachttijden. Deze wachttijden kunnen langer zijn dan gewenst en langer dan de afgesproken norm in Nederland, de zogenoemde ‘Treeknormen’.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar moet u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. Tevens dient uw zorgverzekeraar er zorg voor te dragen dat u binnen 10 weken na de intake, behandeling krijgt. Deze termijnen zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zoals die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn vastgelegd (de Treeknormen).

Zie ook: https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz/Nieuws/Wat-kunt-u-doen-als-u-moet-wachten-in-de-ggz/

Locatie

Psychotherapie Praktijk Dordrecht is gevestigd op:

Spuiboulevard 234
3311 GR Dordrecht
Telefoon: 078 – 6135906


contact@psychotherapiepraktijkdordrecht.nl

Wij zijn aanwezig van:

Maandag t/m vrijdag