Werkvormen

Afhankelijk van de klachten of problemen zal met u besproken worden in welke werkvorm therapie het meest helpend kan zijn. Mogelijkheden zijn:

Individuele therapie

Individuele therapie heeft de voorkeur wanneer klachten het dagelijks functioneren belemmeren, voornamelijk van degene die zich aanmeldt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om angsten maar ook om stemmingsklachten, traumatische gebeurtenissen, rouw en/of levensfaseproblemen. Na onderzoek wordt in overleg een behandelplan opgesteld waarin de doelen van behandeling worden vastgelegd.

Partner – relatietherapie

Wanneer klachten/problemen zich voornamelijk voordoen in de partnerrelatie  is therapie voor de partners geïndiceerd. Dit sluit niet uit dat er bij een van de partner of beide partners ook klachten op persoonlijk niveau aan de orde kunnen zijn. Het is niet meer duidelijk wat oorzaak en gevolg is. In de eerste gesprekken inventariseren we de klachten, vragen en wensen met betrekking tot de behandeling. Thema’s die vaak aan de orde komen zijn verbondenheid, vertrouwen, communicatie, intimiteit en seksualiteit, gezien / gehoord voelen en tot je recht komen. In deze behandeling kan de uitkomst zijn dat er meer toenadering komt en verbetering in de onderlinge relatie maar ook is het mogelijk dat de uitkomst is dat (echt)paren besluiten om uit elkaar te gaan. Afhankelijk van de klachten en problemen worden er verschillende vormen van systeemtherapie ingezet.

Gezinstherapie

Gezinstherapie is passend wanneer een gezin dusdanig uit balans is dat er zowel last is  bij degene die met klachten of problemen wordt aangemeld als bij de andere gezinsleden. Op een systematische wijze worden de last, de klachten en hulpvragen onderzocht. Thema’s die vaak aan de orde komen zijn autonomie, afhankelijkheid, losmaking, overgang naar een andere levensfase, loyaliteit, verdraagzaamheid en parentificatie. In de gezinsgesprekken staan de thema’s centraal die voor het gezin belangrijk zijn. Ook hier geldt dat het op gang brengen van een veranderingsproces het doel is van de gesprekken. In geval van gezinstherapie werken we vaak samen met het Centrum voor Gezinsbehandeling Drechtsteden.

Locatie

Psychotherapie Praktijk Dordrecht is gevestigd op:

Spuiboulevard 234
3311 GR Dordrecht
Telefoon: 078 – 6135906


contact@psychotherapiepraktijkdordrecht.nl

Wij zijn aanwezig van:

Maandag t/m vrijdag