Zorgverzekering en vergoeding

Psychotherapie Praktijk Dordrecht heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Dit betekent volledige vergoeding van uw behandeling. Uw eigen risico wordt echter altijd aangesproken en verrekend door uw zorgverzekeraar. Ook in 2023 is er sprake van door zorgverzekeraars bepaalde budgetplafonds. Dit leidt tot wachtlijsten in onze praktijk. U kunt indien nodig een beroep doen op zorgbemiddeling bij uw zorgverzekeraar. Indien er geen contract met uw zorgverzekeraar is heeft u ook recht op vergoeding van een deel van de behandeling. Deze zogenoemde restitutiemogelijkheid is wettelijk vastgelegd. Onze behandeling valt namelijk altijd onder het verlenen van medisch-psychologische diensten door een BIG geregistreerde zorgverlener in een zorginstelling voor medisch-specialistische zorg. In een aantal situaties wordt er van u een eigen bijdrage gevraagd. Vergoeding door uw zorgverzekeraar hangt samen met de DSM V classificatie en of deze diagnose wel of niet in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen. Behandeling van aanpassingsproblemen, relatieproblemen en seksuologische problemen zijn bijvoorbeeld niet opgenomen in het basispakket. Soms is vergoeding mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Informeer daarvoor bij uw zorgverzekeraar. Indien u zeker wilt zijn van volledige vergoeding en maximale keuzevrijheid voor een zorgverlener kiest u voor een restitutiepolis.

Locatie

Psychotherapie Praktijk Dordrecht is gevestigd op:

Spuiboulevard 234
3311 GR Dordrecht
Telefoon: 078 – 6135906


contact@psychotherapiepraktijkdordrecht.nl

Wij zijn aanwezig van:

Maandag t/m vrijdag